Ons doel

Ons doel als Stichting is een betere zorg realiseren voor moeder en kind, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Dit doen we door voor een goede hygiëne te zorgen in de verloskamer en op de kraamafdeling. We werken aan verbetering van sanitair en stroom!

Met enige regelmaat sturen we de benodigde hulpgoederen per schip. Daarnaast gaan we een aantal keren per jaar zelf naar Gambia om te beoordelen of alles naar wens is. Ter plaatse evalueren en overleggen we wat nodig is.

Tijdens deze bezoeken geven we het uitleg aan het personeel over het gebruik van materialen en hulpmiddelen die zij via onze stichting ontvangen. We steken daar zelf de handen uit de mouwen. Sinds April 2016 zijn we begonnen met kleine duidelijke trainingen.

Met een team van vrijwilligers in Nederland en ook in Gambia kunnen en mogen we dit met elkaar realiseren.

Regina Bouwman: voorzitter
Rianne Hogewoning: penningmeester/fotograaf
Marinka Kroese: Secretaris
Miranda de Rooij: bestuurslid
Fabakary Saidykhan: coördinator Gambia

"Geef moeder en kind een kans op leven in Gambia"

Ons project

Aan de noordkant van de Gambia rivier ondersteunen wij de verlos/kraamafdeling van het ziekenhuis in Essau. Ruim 70.000 mensen zijn afhankelijk van dit ziekenhuis, door de moeilijk bevaarbare rivier is dit gebied slecht bereikbaar. Daar waar anderen om die reden afzien van hulp aan dit ziekenhuis, zijn wij juist om diezelfde reden hier ondersteuning gaan verlenen, wij kunnen daar echt een substantiële toegevoegde waarde bieden.

Maandelijks worden in dit ziekenhuis ruim 150 baby’s geboren, die wij graag een kans geven op een toekomst. De samenwerking met de artsen en het verplegend personeel in het ziekenhuis is goed. Er zijn korte lijnen, waardoor de stichting kan zorgen dat de spullen en financiële middelen op de juiste plek komen. Het is fijn om met dit team samen te werken. Elke stap is er weer één vooruit en we hopen met elkaar nog vele vervolgstappen te maken. Iedere baby heeft recht op een goede start.

De momenten dat we zelf niet in Gambia werkzaam zijn, is het onze al jaren vriend Fabakary Saidykhan, tevens vaste contactpersoon, die het project verder coördineert en organiseert .